top of page

skånskytbehandling

Att leverera hög kvalitet i rätt tid och till rätt pris.

Hem copy: Välkommen

Om oss

Skånsk Ytbehandling AB Under 16 år har jag drivit och byggt upp Skånsk Ytbehandling AB till det framgångsrika företag det är idag. Jag började ensam i egen regi och sedan dess har företaget vuxit på både bredden och höjden och idag är vi numera 15 anställda. Jag är mycket stolt över det varumärke som Skånsk Ytbehandling AB står för, vilket jag och mina medarbetare har byggt upp över alla dessa år. Vi har levererat våra tjänster till hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris, och detta med stor framgång! Nu har tidpunkten kommit då ”stafettpinnen” ska lämnas över. Från och med 1 september så kommer en ny ägare till Skånsk Ytbehandling AB att tillträda. Carl Bejvel blir den nye ägare och jag är mycket glad för att jag och Carl har hittat rätt i denna affär och jag ser mycket positivt till Carl som vill driva och utveckla Skånsk Ytbehandling AB vidare i framtiden. Personligen kommer jag givetvis inte lämna företaget omgående utan kommer under en tid parallellt arbeta bredvid Carl för att ge honom de förutsättningar och det stöd som krävs för att driva företaget vidare. Med dessa ord vill jag tacka ALLA som jag genom året på ett eller annat sätt genom mitt företag har haft glädjen att arbeta med eller fått hjälp av, samt även önska Carl lycka till i framtiden.Mikael BornanderTill alla detta berör Det är med stor glädje, entusiasm och ödmjukhet jag tar mig an denna utmaning. Mikael har byggt upp ett varumärke med Skånsk Ytbehandling AB som handlar om hög kvalitet, hög leveranssäkerhet, till ett rätt pris. Detta koncept kommer jag att fortsätta förvalta, bygga vidare på samt utveckla. Jag känner mig mycket trygg med den styrka av kompetenta medarbetare Skånsk Ytbehandling AB har och det stödet Mikael kommer ge mig. Min vision är att målmedvetet satsa och arbeta vidare med att leverera det koncept som Skånsk Ytbehandling AB står för. Med varma hälsningar och hoppfullhet om fortsatt gott samarbete.


Carl Bejvel

Hör av dig

Forsgatan 1, 283 36 Osby, Sweden

Tel 0479 – 421 50

Tack för ditt meddelande!

Store Front
bottom of page