top of page
Blästring

Vi utför sandblästring och denna metod används oftast i förarbete till traditionell rostskyddsmålning. Men i princip kan vi blästra vad för material som helst som behöver ytan rengjord före vidare åtgärder. Vi har en stort blästerrum som vi kan ta detaljer som är upp till 8 meter långa och 2 meter högaGenom att vi kan erbjuda både blästring och ytbehandling kan vi också garantera hög kvalitet på slutprodukten.

bottom of page